ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ ലോക്കലെ മാറ്റാൻ | Change Locale in Android

morelocaleഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ ഭാഷ, രാജ്യം, നാണയം, സമയമേഖല എന്നിവയെ രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫയലാണു ലോക്കലെ. ഇത് ഉപയോക്താവ് വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യൂസർ ഇന്റർഫേസിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. അണ്ടർസ്കോറിനാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വാക്കുകളായാവും സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്യത്തെ രണ്ട് കൊച്ചക്ഷരങ്ങൾ ISO 639-1 പ്രകാരം ഭാഷയേയും അവസാനം ഉള്ള വലിയക്ഷരങ്ങൾ ISO 3166-1 മാനദണ്ഡപ്രകാരം രാജ്യത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു മലയാളത്തിനെ ml_IN എന്നാവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിനെ fr_FR എന്നും യു.കെ. ഇംഗ്ലീഷിനെ en_GB എന്നും. (ആൻഡ്രോയ്ഡിലെ ലോക്കലെയെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ ഈ താൾ കാണുക)  സാധാരണയായി വരുന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡിലെ സ്വതേയുള്ള ലോക്കലെ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും (en_US.) സെറ്റിങ്ങ്സിലെത്തി ഇതു കുറച്ചധികം ഭാഷകളിലേക്കു മാറ്റാമെങ്കിലും മലയാളം അടക്കം മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും മാറ്റാനുള്ള ഉപാധി കാണുകയില്ല. (അടുത്തിടെ സാംസങ്ങ് ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ലോക്കലെ ചേർത്ത് പ്രാദേശികവത്കരണത്തോടു കൂടി ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.) മലയാളത്തിലേക്ക് ലോക്കലെ മാറ്റുന്നതു മൂലം സമ്പർക്കമുഖം മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്പുകളെ അപ്രകാരം തന്നെ കാണാവുന്നതാണു്.  (ഇതിനു മുൻപ് ആൻഡ്രോയ്ഡിൽ മലയാളം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കണം. അതിനെപ്പറ്റി ഈ പോസ്റ്റിൽ  കാണാം) ഇതിനുള്ള വഴിയാണു ചുവടെ:

 

1) പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നും MoreLocale 2 എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. (MoreLocale 2 അല്ലാതെ ഒട്ടനവധി ആപ്പുകൾ ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി ലഭ്യമാണ്. ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ആപ്പ് എന്ന നിലയ്ക്കാണു MoreLocale 2 തിരഞ്ഞെടുത്തത്)

 

2) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുക. ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വതേയുള്ള ലോക്കലെയാവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക  (en_US അല്ലെങ്കിൽ en_GB) ഇവയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ചധികം ലോക്കലെകൾ നൽകിയിരിക്കും. ഇവയിൽ മലയാളമില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും

morelocale

 

 

3) ഓപഷൻസിൽ നിന്നും ‘Add Locale‘ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

AddLocale

 

 

4) അപ്പോൾ വരുന്ന പെട്ടിയിൽ ലേബൽ ഫീൾഡിൽ ‘Malayalam’ എന്നും Language ഫീൾഡിൽ (ISO639) ‘Malayalam’ (ml), കൺട്രി  ഫീൾഡിൽ (ISO 3166) ‘India’ (IN), വേരീയന്റ് ഫീൾഡിൽ ‘POSIX‘ (നിർബന്ധമില്ല) ഇപ്രകാരം ചേർത്ത് ലോക്കലെ ആഡ് ചെയ്യുക.

SC20130817-113513

5) പുതുതായി ചേർത്ത മലയാളത്തിന്റെ കസ്റ്റം ലോക്കലെ മുകളിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാകും. ഇതു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മുകളിൽ നിലവിലെ ലോക്കലെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ലോക്കലെ മലയാളമായി എന്നുറപ്പു വരുത്തി പുറത്തിറങ്ങാം

MalayalamLocale

6) ശേഷം മലയാളം പ്രാദേശികവത്കരണം നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു നോക്കൂ. ഉദാ: ഓപറ മിനി, വിക്കിമീഡിയ ആപ്, സാംസങ്ങ് ആപ്സ് ഇവയുടെ കുറച്ചു സ്ക്രീൻഷോട്സ് താഴെ. (ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ വലുതായി കാണാം.)

കുറിപ്പ്: കമ്പ്യൂട്ടറിലും Region & Languages മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണു നടക്കുന്നത്. പല സ്വതന്ത്ര ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രാദേശികവത്കരണം നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ടു്. അവയെ കണ്ടെത്തി ആ ഉദ്യമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകൂ..

Share Button

Akhilan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *